Skip to main content

Za gospodarstvo

Substituirani bitiazoli za varnejše kombinacijske kemoterapije rakavih obolenj

Rakava obolenja so ena izmed najbolj razširjenih bolezni. Po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) na leto zaradi rakavih obolenj umre okrog 10 milijonov ljudi, kar predstavlja drugi najpogostejši vzrok smrti.

Nove protibakterijske učinkovine

Izum predstavlja nove protibakterijske učinkovine iz razreda novih zaviralcev bakterijske topoizomeraze (NBTI) s popolnoma novimi desnimi fragmenti spojin, ki zagotavljajo izjemno jakostjo delovanja proti širokemu naboru grampozitivnih in gramnegativnih sevih.

Načrtovanje cepljenih superantigenov in njihova uporaba v imunoterapiji raka

Rast svetovnega trga na področju imunoterapije raka se povečuje, predvsem zaradi vse večje pojavnosti rakavih obolenj. Hkrati se pojavljajo priložnosti za razvoj novih pristopov, ki uporabljajo lastni imunski sistem za nadzor nad tumorji.

Nizko-molekulski zaviralci za zdravljenje raka

Ključna značilnost dereguliranega energijskega metabolizma rakavih celic je post-translacijska modifikacija 6-fosfofrukto-1-kinaze (PFK1), poglaviten regulatornega encima glikolize.

Kemijsko inducirani proteinski aktuatorji (CISPA)

Izum se nanaša na kemijsko inducirane cepne proteinske aktuatorje (CISPA), zlasti na njihovo zasnovo, načrtovanje, strukturo in uporabo.

Nova metoda za pripravo heksamerne biološke nanopore

Tehnologija nanopor je v biotehnologiji med drugim pomembna tudi za pripravo bioloških senzorjev in nanopor za določanje zaporedij nukleinskih kislin.

Celična naprava za lokalno zdravljenje s terapevtskimi proteini

Pripravili smo terapevtsko celično napravo sestavljeno iz mešanice stabilnih celičnih linij, ki izločajo terapevtske proteine.

Cepivo proti COVID19 na osnovi fuzije antigena z majhnim hipo-imunogenim ogrodjem

COVID19 pandemija predstavlja veliko zdravstveno in ekonomsko tveganje za celotno človeštvo in rešitev le-te predstavlja razvoj novih učinkovitih cepiv z uporabo novih pristopov.

LAMP Sars-CoV test

Razvili smo vzorčni pufer (ki ga sestavljajo RNA stabilizacijski pufer, RNA inhibitor RNAsecure in polimerni kelator Chelex100) za stabilizacijo virusne RNA, ki omogoči hitro in preprosto vzorčenje.

Izboljšan sistem za urejanje genoma, ki temelji na povezovanju eksonukleaze s sistemom CRISPR/Cas preko obvitih vijačnic

Opisan izum se nanaša na izboljšan sistem CRISPR/Cas, ki temelji na povezovanju proteina Cas9 z eksonukleazami, npr. z eksonukleazo EXOIII, preko obvitih vijačnic.

Nov način varovanja kulturnih rastlin

Odkritje temelji na popolnoma novem pristopu za zaščito rastlin pred mikrobnimi patogeni. Identificirali smo spojine z majhno molekulsko maso, ki se vežejo na proteine NLP in zavirajo njihovo citotoksično aktivnost.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava