Skip to main content

Za gospodarstvo

Aktivna prehranska embalaža na osnovi grafenov za sodobno družbo

Embalaža za lahko pokvarljiva živila, kot so meso in siri mora biti nepropustna za tekočine, pline in svetlobo, ne sme pospeševati razvoja mikroorganizmov in v idealnem primeru bi morala omogočati recikliranje.

Temperaturni indikator za indikacijo nihanja temperature nad predpisano mejo v hladni verigi

Izum obravnava zaznavanje nihanja temperature preko zgornje oz. predpisane temperature vzdrževanja artiklov v hladni verigi.

Kemijska reciklaža poliuretanskih pen

Izum opisuje postopek kemijske reciklaže poliuretanskih pen z acidolizo ali aminolizo in uporabo mikrovalov.

Funkcionalizirani alifatski poliestri

Zaradi vse večje skrbi glede okoljskega odtisa plastike je eden ključnih trendov sodobne polimerne znanosti razvoj novih materialov.

Makroporozna ogrodja iz sintetičnih polipeptidov

Izum predstavlja sintezno metodo za pripravo funkcionalnih makroporoznih ogrodij, ki so v celoti sestavljena iz sintetičnih polipeptidov, z uporabo emulzijskega templatiranja.

π-konjugirane polielektrolitne pene za nove aplikacije

Odprta porozna struktura s poroznostjo do 95%, nizka gostota (< 0.1 g / cm3) in sorazmerno velika specifična površina (lahko ≥ 500 m2/g) so lastnosti, ki dajejo našim organskim penam s polprevodnim lastnostmi pomembno vlogo v razvoju nove generacije fotokatalizatorjev.

Določevanje izvora vanilina z 2H SNIF-NMR metodo

Vanilin je ena najpomembnejših in najpogosteje uporabljenih arom ne samo v živilski industriji, temveč tudi v kozmetični in farmacevtski industriji. Svetovno povpraševanje po vanilinu se povečuje in naravno pridobljeni vanilin pokriva le majhen odstotek letno proizvedene količine vanilin.

Priprava zeolitnih ZSM-5 granulatov brez anorganskega veziva

Inovacija se nanaša na sintezni postopek za pripravo zelo kristaliničnih zeolitnih granulatov brez anorganskega veziva iz amorfnih natrijevih aluminosilikatnih granul.

Uporaba zeolitov v proizvodnji embalaže na osnovi celuloznih vlaken (kartona)

Uporaba hidrofilnih zeolitov v proizvodnji izdelkov na osnovi celuloze oz. celuloznih vlaken predstavlja nov način za preprečevanje avtokatalitske prostoradikalske reakcije oksidacije maščobnih kislin v celuloznih surovinah in celulozi.

Samočistilne bombažne tekstilije

Izum predstavlja postopek za pripravo samočistilnih pralno obstojnih ter zračno prepustnih superhidrofobnih in oleofobnih bombažnih tekstilij.

Negorljva PA6 vlakna

Izum se nanaša na funkcionalizacijo ε-kaprolaktamskega (CLM) obroča s fosforjevo ognjevarno skupino (FR) za proizvodnjo FR-CLM in kopolimerizacijo CLM s FR-CLM za proizvodnjo poliamida 6 (PA6).

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava