Skip to main content

Za gospodarstvo

Makroporozna ogrodja iz sintetičnih polipeptidov

Glavni cilj priprave ogrodij za tkivno inženirstvo je ustvariti funkcionalna in implantabilna ogrodja, ki bodo sposobna zagotoviti primerno mikro-okolje za optimalno rast, diferenciacijo in delovanje celic. Zato morajo biti ogrodja biokompatibilna in biološko razgradljiva, imeti morajo med seboj povezano makroporozno strukturo za prodiranje celic v njihov notranjost in prenos metabolitov in hranil ter ustrezno funkcionalnost za spodbujanje adhezije celic. Sintetični polipeptidi so bili zaradi biološke razgradljivosti, biokompatibilnosti in dobre celične adhezije opredeljeni kot eden najbolj obetavnih kandidatov za pripravo ogrodij primernih za tkivno inženirstvo.

Tehnologija

Izum predstavlja sintezno metodo za pripravo funkcionalnih makroporoznih ogrodij, ki so v celoti sestavljena iz sintetičnih polipeptidov, z uporabo emulzijskega templatiranja. Ogrodja odlikujeta medsebojno povezana makroporozna morfologija ter sposobnost prilagajanja njihovih fizikalnih in kemijskih lastnosti.

Glavne prednosti

Široka paleta razpoložljivih aminokislin ponuja veliko kemijsko raznolikost, kar omogoča pripravo biokompatibilnih in biorazgradljivih polimernih ogrodij s prilagodljivimi fizikalno-kemijskimi lastnostmi, kot so hidrofobnost, absorbcija topil, mehanske lastnosti, konjugacija z biomolekulami in odzivnost ogrodja na zunanje dražljaje.

 

Področja uporabe: Napredni materiali, bioosnovani in razgradljivi polimeri

Tehnološka stopnja razvitosti: TRL3

Intelektulana lastnina: Know-how

Tip sodelovanja: R&R sodelovanje za nadaljnji razvoj tehnologije v industriji, licenciranje ali prodaja pravic IL

Nadaljnji koraki: Iskanje partnerjev za nadaljnji razvoj in in vivo testiranje

 

Kontakt:

knowledge.transfer(at)ki.si

 

 

 

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava