Skip to main content

Za gospodarstvo

Določevanje izvora vanilina z 2H SNIF-NMR metodo

Vanilin je ena najpomembnejših in najpogosteje uporabljenih arom ne samo v živilski industriji, temveč tudi v kozmetični in farmacevtski industriji. Svetovno povpraševanje po vanilinu se povečuje in naravno pridobljeni vanilin pokriva le majhen odstotek letno proizvedene količine vanilin. Večina vanilina, ki ga najdemo na trgu se sintetizira kemično. Cena naravnega vanilina je bistveno višja od njegove sintetične alternative. To je privedlo do številnih primerov goljufij, predvsem z dodajanjem sintetično pridelanega vanilina ekstraktu vanilije. Ugotavljanje pristnosti arom je zato zelo pomembno za živilsko industrijo. Posledično so potrebne analitske tehnike za razlikovanje med različnimi viri vanilin. Z metodo SNIF-NMR lahko z veliko natančnostjo določimo razlike v vsebnosti izotopov na vsakem mestu v molekuli in tako določimo izvor vanilina.

Tehnologija

Z jedrsko magnetno resonanco (NMR) lahko določimo vir arome glede na vsebnost izotopov vodika. Metoda je znana kot SNIF-NMR (ang. site-specific natural isotope fractionation by NMR). Ta metoda omogoča karakterizacijo vseh glavnih virov komercialnega vanilina in odkrivanje napačno deklariranih mešanic. Temelji na dejstvu, da se količine devterija na različnih mestih v molekuli vanilina bistveno razlikujejo od enega vira do drugega. Na podlagi SNIF-NMR eksperimenta lahko določimo deleže izotopomerov, ki so na vseh vodikovih mestih molekule mondeuterirani, z uporabo certificirane referenčne substance pa izračunamo ustrezna razmerja (D/H).

Glavne prednost

  • za vsako mesto v molekuli vanilina lahko izmerimo naravno izotopsko razmerje med deuterijem in protonom
  • neposredna metoda za prepoznavanje nepravilno deklariranih živilskih arom

 

Področja uporabe: Živilska, farmacevtska in kozmetična industrija

Intelektulana lastnina: Know-how

Tip sodelovanja: R&R sodelovanje za nadaljnji razvoj tehnologije, licenciranje ali prodaja pravic IL

Nadaljnji koraki: Iskanje partnerjev za nadaljnji razvoj

 

Kontakt:

knowledge.transfer(at)ki.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava