Skip to main content

Za gospodarstvo

CERRES - Chemical Reaction and Reactor Engineering Simulations

Inovacija CERRES predstavlja programsko opremo za simulacijo različnih tipov kemijskih reaktorjev pri različnih obratovalnih pogojih z visoko prilagodljivimi in nastavljivimi sistemi kemijskih reakcij in (mikro)kinetike. Poleg tega omogoča tudi bolj kompleksne načine obratovanja, kot je primerjava modelnih napovedi z eksperimentalnimi podatki, optimizacija reakcijskih parametrov, občutljivostna analiza in primerjalni izračuni pri razponu različnih operacijskih pogojev. Uporaba programa CERRES poteka izključno preko uporabniku prijaznega grafičnega vmesnika, za katerega ni potrebno nikakršno znanje programiranja. Programska oprema se lahko uporablja na različnih področjih, od akademskih raziskav za študije kemijske kinetike do načrtovanja industrijskih kemijskih reaktorjev.  Program CERRES odlikujejo računska učinkovitost, prijaznost uporabniku in širok nabor funkcionalnosti. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani www.cerres.org.

Tehnologija

Programska oprema CERRES je napisana v kombinaciji programskih jezikov Python, C++ in C. Ena od njenih glavnih prednosti je učinkovitost, ki omogoča hitri izračun rezultatov tudi za velike simulacijske sisteme s togimi numeričnimi značilnostmi. Hitrost je zagotovljena z uporabo naprednih in robustnih BDF reševalnikov, večnitnim obratovanjem, avtomatsko generacijo Jacobijevih matrik diferencialnih enačb in sprotno generiranje in prevajanje ključnih segmentov kode. Poleg tega sta v sklopu aplikacije vključena še urejevalnika datotek s kemijskimi reakcijami in eksperimentalnimi podatki, ki se jih lahko modularno kombinira z različnimi modeli reaktorjev. CERRES je zaprto-kodna aplikacija, vendar je njena prosta uporaba dovoljena za akademske, izobraževalne in raziskovalne namene. Za uporabo v industriji je potrebno pridobiti plačljivo licenco. Programsko opremo CERRES je možno naložiti iz spletne strani www.cerres.org.

Glavne prednosti

  • simulacija 14 različnih tipov kemijskih reakcij
  • nastavljive kopleksne kemijske reaakcije in kinetika
  • uporabniku prijazen grafični vmesnik

 

Področja uporabe: Modeliranje kemijskih reaktorjev

Tehnološka stopnja razvitosti: TRL8

Intelektulana lastnina: Know-how

Tip sodelovanja: Licenciranje ali prodaja pravic IL

Nadaljnji koraki: Širitev na tržišče

 

Kontakt:

knowledge.transfer(at)ki.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava