Skip to main content

O inštitutu

EVA PETRIČ: Kemija emocij, september 2016

Na Kemijskem inštitutu smo 9. marca otvorili razstavo umetniških del Eve Petrič, z naslovom Kemija emocij. Kustos razstave Jiři Kočica je ob tej priložnosti o umetnici povedal:»Eva je študirala psihologijo in umetnost in oboje je od nekdaj na različne načinepovezano z znanostjo. Posebej današnji evolucijski psihologi se vedno bolj naslanjajo na znanost, v enako smer pa tečejo tudi mnoge sodobne umetniške prakse.Evino duhovito prevzemanje form, ki se jih poslužuje znanost in vpenjanje težko dokazljivih, skoraj neujemljivih formalnih izrazov za različna osebna čustva v periodični sistem, je izjemno zanimiv, kreativen umetniški proces, ki ga je Eva razvila tako v črnobeli tehniki kot tudi v barvah.Pri prvem, črnobelem procesu fotografiranja lastnih senc se seveda moramo spomniti tako na svet senc, ki  se skozi zahodni svet vleče vsaj od Platona naprej in nam torej govori nekaj, kar v današnji čas odmeva predvsem skozi naš miselni okvir, ki smo ga ponotranjili preko razstvetljenske logike in pozitivizma.  Zato sence v simbolnem smislu predstavljajo odstop od logike, dokazljivosti, materialnosti, smisla in razuma in imajo v našem svetu lahko precej negativni prizvokPrav tako se v zgornjem nadstropju srečamo z barvno variacijo podobne sistematizacije emocij (pri tej sistematizaciji je Eva uporabila lestvico PH vrednosti), ki pa poleg senc nosi fotografske podobe, Evine avtoportrete, narejene v neobičajnih, da ne rečem že že skoraj čudaških kostumih, v neobičajnih prostorih, ki so pa ravno zaradi svoje odmaknjenosti svojem bistvu prav tako na tisti meji senčnosti.Toda Evin periodni (ali PH) sistem se obnaša kot nek obrat od te senčnosti, je kot nek poskus revidiranja teh predsodkov in skuša svet senc vpeljati v naš razsvetljenski svet kot nekaj, kar bomo uredili, popisali, dokazali, osmislili in si na nek čuden način »osvetlili«...Odmev razsvetljenske miselne sheme, ki ga živimo v vsakdanjem svetu, se skozi Evino umetnost kaže kot logična posledica: namreč bolj ko je ideal razsvetljenskih idej svetel,bolj temne so sence, ki jih meče. A to seveda ne pomeni, da se ne moremo dokopati do spoznanj. Kajti v pravi luči celo s senco razkrijemo esenco.«

Razstavni katalog

Foto utrinki z odprtja razstave:

 Kustos: Jiri Kočica

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava