Skip to main content

O inštitutu

Preglova nagrada za izjemne dosežke, 2010

Ljubljana, 16. junij 2010 - Dobitnik Preglove nagrade Kemijskega inštituta za izjemne dosežke v letu 2010 je dr. Miran Gaberšček, vodja Laboratorija za elektrokemijo materialov na Kemijskem inštitutu in izredni profesor na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.

 

Kratka utemeljitev komisije za Preglove nagrade:

Profesor Miran Gaberšček se ukvarja z elektrokemijo materialov in sodi med pionirje v slovenskem in mednarodnem merilu na področju novih insercijskih baterijskih materialov ter preučevanja transportnih mehanizmov v trdno-tekočih elektrokemijskih sistemih. S svojim raziskovalnim delom je prišel do pomembnih dognanj, ki bistveno prispevajo k boljšemu razumevanja delovanja baterij, superkondenzatorjev, gorivnih celic in podobnih elektrokemijskih sistemov. Skozi vso kariero je uspešno povezoval eksperimentalno delo ter teoretične študije procesov, ki potekajo v teh sistemih. Vrhunec dosedanjih raziskovalnih aktivnosti prof. Gaberščka pa predstavlja nedavno izjemno odkritje, ki pomeni pomembno prelomnico v razumevanju delovanja insercijskih baterij. S postavitvijo splošnega modela, objavljenega v najprestižnejši reviji s področja materialov – Nature Materials, je uspel pojasniti ne le nenavadno obnašanje v delovanju omenjenih baterij, temveč tudi mnoga druga eksperimentalna opažanja s področja baterij, za katera doslej ni bilo na voljo zadovoljivih razlag.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava