Skip to main content

O inštitutu

Preglova nagrada za izjemne dosežke, 2017

Dobitnika Preglove nagrade za izjemne dosežke sta prof. dr. Stanislav Gobec in izr. prof. dr. Gregor Mali

Obrazložitev nagrad:

Dr. Stanislav Gobec, redni profesor na Univerzi v Ljubljani, sodi med najprodornejše raziskovalce na področju farmacevtske kemije v Sloveniji. Njegovo raziskovalno delo posega tudi na področje sintezne kemije. V zadnjih letih je največ pozornosti posvetil strukturno podprtemu razvoju nizkomolekularnih zaviralcev terapevtsko zanimivih encimov. Preboj je dosegel na področju kovalentih zaviralcev kimotripsinu podobne podenote imunoproteasoma beta5i. Ukvarjal se je tudi z razvojem zaviralcev bakterijskih encimov kot potencialnih protibakterijskih učinkovin. Izsledki njegovih raziskav so bili v zadnjih petih letih objavljeni v 78 znanstvenih člankih v visoko kvalitetnih revijah. Njegova patentirana odkritja in podeljeni mednarodni patenti so pripomogli k uspehom domače farmacevtske industrije. Omeniti velja, da je dr. Gobec za razvoj sinteze skupaj z raziskovalci iz farmacevtske družbe Lek prejel Zlato priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za inovacije. Svoje bogate izkušnje prenaša na magistrante in doktorante Fakultete za farmacijo. Njegov pomemben dosežek je vodenje in sodelovanje na evropskih projektih.

Dr. Gregor Mali, zaposlen na Kemijskem inštitutu, sodi med najprodornejše slovenske raziskovalce na področju študija zgradbe materialov in procesov v njih z atomsko ločljivostjo. V slovenski prostor je vpeljal metode visoke ločljivosti za spektroskopijo z jedrsko magnetno resonanco (NMR) v trdnem. Sloves odličnega, mednarodno uveljavljenega raziskovalca je dosegel predvsem na področju razvoja in uporabe NMR metod za raziskave kovinsko-organskih poroznih materialov za shranjevanje toplote in baterijskih materialov, ki temeljijo na žveplu in lahkih kovinah. Svoje študije in raziskovalno delo je oplemenitil tudi z računskimi metodami, s katerimi je moč napovedati parametre, merljive z magnetno resonanco. Računske metode povezuje z metodami magnetne resonance v tako-imenovano NMR kristalografijo, ki predstavlja nov celostni pristop k določanju zgradbe materialov. Izsledki raziskav dr. Gregorja Malija so bili v zadnjih petih letih objavljeni v 33 znanstvenih člankih v visoko kvalitetnih revijah. O odličnosti in aktualnosti njegovega znanstveno-raziskovalnega dela priča tudi 14 vabil za predavanja na domačih in mednarodnih konferencah. ž

Povezava na novico: Dobitnika Preglove nagrade za izjemne dosežke sta prof. dr. Stanislav Gobec in izr. prof. dr. Gregor Mali

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava