Skip to main content

O inštitutu

Preglova nagrada za izjemne dosežke, 2021

 

Dobitnika Preglove nagrade za izjemne dosežke sta prof. dr. Kristina Gruden in izr. prof. dr. Blaž Likozar

 

Obrazložitev nagrad:

Prof. dr. Kristina Gruden je pionirka sistemske biologije rastlin v svetovnem merilu. Vodi Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo na Nacionalnem inštitutu za biologijo. Glavna tema njenih raziskav je odnos med rastlinami in povzročitelji bolezni na molekulskem nivoju z namenom, da poišče alternativne načine za varstvo rastlin. Svoje raziskave posveča pomembnim poljščinam, kot sta krompir in vinska trta. Stremi k celostnemu preučevanju odziva rastlin na enega ali več škodljivcev hkrati, ki jih ovrednoti s pomočjo različnih t.i. omskih pristopov. Z integracijo podatkov in analizo omrežij podatkov interakcij med rastlinami in škodljivci je definirala način dela, ki bo v bodoče omogočil izboljšano napoved odziva rastlin v kompleksnih okoljih. S pomočjo modeliranja omrežij je osvetlila raznolike signalne poti in njihov pomen v obrambi proti virusom ter tudi za izboljšanje strategije žlahtnjenja poljščin. Poleg tega je pomembno prispevala k razvoju in optimizaciji bioinformatičnih orodij za rastline. O vrhunskosti njenega raziskovanja pričajo vabljena predavanja in objave v najboljših revijah s področja rastlinske biokemije. Številni projekti s področja sistemske biologije za izboljšanje procesov proizvodnje učinkovin za slovensko farmacevtsko in prehrambeno industrijo pa kažejo tudi na prepoznaven aplikativni potencial njenih raziskav. Je tudi soustanoviteljica odcepljenega podjetja Biosistemika.

Izr. prof. dr. Blaž Likozar je znanstveni svetnik na Kemijskem inštitutu in izredni profesor za področje inženirstva na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani ter na Fakulteti za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu. Osrednje področje njegovega raziskovalnega dela predstavljajo izzivi kemijskega inženirstva, vezani na razumevanje pretvorb surovin v dobrine s postopki in načini, ki naslavljajo okoljsko problematiko. S selektivno katalitično dekarboksilacijo karboksilnih kislin iz biomase je izvedel sintezo metakrilne kisline v prisotnosti katalizatorjev na osnovi heksaaluminatov. Z nizkotemperaturno pretvorbo v prisotnosti mešanega magnezij-lantanovega oksida kot katalizatorja je iz lignoceluloze pridobil predhodnike letalskega goriva. Tretje odmevno odkritje se nanaša na katalitsko dehidroksilacijo aldarne kisline na mukonične in adipinske estre. V raziskovanem delu nagrajenca je močno izražen prenos teoretičnih spoznanj v gospodarstvo. Rezultate raziskav s soavtorji redno objavlja v uglednih mednarodnih znanstvenih revijah, je tudi soavtor dveh mednarodnih patentov in štirih patentnih prijav. Z mednarodno odmevnimi dosežki svojega raziskovalnega dela in organizacijskimi aktivnostmi se je uveljavil in prispeval k razvoju področja obnovljivih virov.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava