Skip to main content

O inštitutu

Preglova nagrada za izjemne dosežke, 2019

Dobitnika Preglove nagrade za izjemne dosežke sta doc. dr. Marjetka Podobnik in prof. dr. Matej Praprotnik.

Obrazložitev nagrad:

Doc. dr. Marjetka Podobnik, višja znanstvena sodelavka,  je vodja Odseka za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo na Kemijskem inštitutu. Sodi med začetnice strukturne biologije v Sloveniji in z uvajanjem novih pristopov, kot je krioelektronska mikroskopija, omogoča, da slovenska znanost soustvarja svetovne trende. Glavna tema njenih raziskav v petletnem obdobju, za katero podeljujemo Preglovo nagrado, je razumevanje delovanja živalskih in rastlinskih patogenih mikrobov. Predvsem raziskuje strukturo porotvornih proteinov, ki izvirajo iz raznolikih organizmov. Porotvorni proteini so pomembni virulenčni dejavniki različnih bakterijskih vrst, najdemo pa jih tudi pri človeku, kjer opravljajajo predvsem obrambno nalogo. Marjetka Podobnik je določila zgradbo pore proteina lizenina iz deževnika, ki je bila prva opisana proteinska pora iz družine aerolizinu podobnih proteinov. Poleg tega je sodelovala pri določitvi mehanizma vezave mikrobnih efektorjev proteinov NLP, ki poškodujejo membrane rastlinskih celic in so ključni v procesu patogeneze mnogih patogenih mikrobov, ki napadajo tudi pomembne kulturne rastline. Proteinske pore izkazujejo tudi velik potencial v biotehnoloških in biomedicinskih aplikacijah, na primer v sekvenatorjih tretje generacije, pri čemer sodeluje tudi nagrajenka v povezavi z  angleškim nanobiotehnološkim podjetjem Oxford Nanopore Technologies. Marjetka Podobnik je izsledke svojih raziskav objavila v vrhunskih znanstvenih revijah, kot sta Science in Nature communications.
 

Prof. dr. Matej Praprotnik, znanstveni svetnik, je vodja Laboratorija za molekularno modeliranje na Teoretskem odseku na Kemijskem inštitutu in profesor fizike na Univerzi v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko. S svojim visoko kvalitetnim strokovnim delom se je uveljavil v mednarodni skupnosti na področju računalniških simulacij mehkih in bioloških snovi. Poudarek njegovih raziskav je na razvoju novih računskih pristopov in njihovi uporabi v simulacijah kompleksnih molekularnih sistemov. Je prvi avtor metode AdResS (angl. Adaptive resolution simulation), ki sklaplja fine in grobozrnate molekularne modele v simulaciji. S tem poenostavi fizikalni opis sistema do največje dopustne stopnje, pri čemer ohrani vse podrobnosti sistema. Pred kratkim je svoj pristop na področju večskalnih simulacij razširil na sklopitve atomističnih in supramolekularnih modelov vode. Je predsednik Društva biofizikov Slovenije in podpredsednik znanstvenega sveta PRACE-evropske mreže visokozmogljivega računanja. Izsledke svojih raziskav je Matej Praprotnik objavil v vrhunskih znanstvenih revijah, denimo Physics Report in Nature Nanotechnology.

Povezava na novico: https://www.ki.si/novice/single-prikaz/novice/novica/preglova-nagrajenca-sta-marjetka-podobnik-in-matej-praprotnik/

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava