Skip to main content

O inštitutu

Preglova nagrada za izjemne dosežke, 2015

Na Kemijskem inštitutu je bila 22. junija 2015 podeljena Preglova nagrada za izjemne dosežke prodorni raziskovalki mlajše generacije, dr. Ivi Hafner Bratkovič.

Obrazložitev nagrade:

Komisija se je pri svoji odločitvi osredotočila na znanstveno odličnost, prodornost in izjemnost, saj se nagrada podeljuje tistim, ki so po oceni komisije sposobni premikati meje mogočega in odkrivati nova obzorja. S podelitvijo prestižne Preglove nagrade na znanstvenoraziskovalno sfero in slovensko ter tujo javnost naslavljajo sporočilo o pomembnosti priznanja, ki si ga za svoje požrtvovalno in uspešno delo zaslužijo najboljši raziskovalci.  

Dr. Iva Hafner Bratkovič je zaposlena v Laboratoriju za biotehnologijo na Kemijskem inštitutu in sodi med najprodornejše slovenske raziskovalke mlajše generacije na področju biokemije in molekularne biologije oziroma ved o življenju. Sloves odlične in mednarodno ugledne raziskovalke je dosegla na področju študija bioloških procesov pri nevrodegenerativnih boleznih, zlasti vnetnih procesov, ki prispevajo reaktive kisikove zvrsti in so sestavni del kompleksne patologije nevrodegeneracije. Dr. Iva Hafner Bratkovič je prispevala pomembna odkritja pri določitvi mehanizma pretvorbe prionskega proteina iz nativne v bolezensko obliko, kar je pomagalo pri razvoju novih diagnostičnih metod. Izsledki raziskav dr. Ive Hafner Bratkovič so bili v zadnjih letih objavljeni v več znanstvenih člankih v visoko kvalitetnih revijah. Je tudi soavtorica treh patentov. O odličnosti in aktualnosti njenega znanstveno-raziskovalnega dela pričajo tudi vabljena predavanja na mednarodnih konferencah ter tujih univerzah. Veliko časa namenja vzgoji mladih. Na tem področju svojega delovanja je vodila izobraževalni projekt z naslovom Nova generacija raziskovalcev ved o življenju.Komisija je v vlogi in opusu dr. Ive Hafner Bratkovič prepoznala prodorno raziskovalko mlajše generacije, katere angažma in rezultate ne gre meriti zgolj s točkovanjem, ki je postalo tako običajno. Njeni mednarodno recenzirani in objavljeni dosežki sodijo v svetovni vrh in zato naj nagrada služi kot stimulacija za nadaljnje odlično raziskovalno delo v domačem okolju.

Povezava na novico: Podelitev preglove nagrade za izjemne dosežke 2015

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava