Skip to main content

O inštitutu

Preglova nagrada za izjemne dosežke, 2020

Dobitnika Preglove nagrade za izjemne dosežke sta prof. dr. Iztok Arčon in izr. prof. dr. Urban Bren.

Obrazložitev nagrad:

Prof. dr. Iztok Arčon je redni profesor za področje fizike in dekan fakultete za podiplomski študij na Univerzi v Novi Gorici. Osrednje področje raziskovalnega dela prof. Iztoka Arčona predstavljajo analize atomske in molekularne strukture novih materialov z rentgensko absorpcijsko spektroskopijo (XAS) s sinhrotronsko svetlobo. Njegove študije se vklapljajo in podpirajo raziskovalne aktivnosti različnih slovenskih in mednarodnih raziskovalnih skupin, ki delujejo na zelo različnih raziskovalnih področjih, od katodnih materialov za različne tipe baterij, katalitskih materialov, funkcionalnih nanostrukturnih materialov za magnetooptične in spintronske aplikacije, farmacevtskih učinkovin, do celične mikrobiologije, rastlinske fiziologije in fitoremediacije. Za potrebe teh raziskav je v zadnjih petih letih kot vodilni predlagatelj ali sopredlagatelj pridobil več kot 30 projektov za merilni čas na več žarkovnih postajah pri štirih evropskih sinhrotronih in s tem omogočil slovenskim in tujim partnerskim raziskovalnim skupinam brezplačni dostop do te vrhunske merilne tehnologije. Rezultate raziskav s soavtorji redno objavlja v uglednih mednarodnih znanstvenih revijah. Skupno je doslej objavil 180 člankov v recenziranih revijah in osem poglavij v znanstvenih monografijah. Prof. Iztok Arčon je svojim dolgoletnim raziskovalnim delom in organizacijskimi aktivnostmi ključno prispeval k razvoju, uporabnosti in dostopnosti rentgenskih absorpcijskih merilnih tehnik s sinhrotronsko svetlobo v slovenskem in tudi mednarodnem prostoru.

 
Izr. prof. dr. Urban Bren je izredni profesor za področje fizikalne kemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo na Univerzi v Mariboru in prorektor za prenos znanja na tej univerzi. Vzpostavil je mlado in prodorno raziskovalno skupino ter za njeno delovanje kot odgovorni nosilec na kompetitivni osnovi pridobil preko treh milijonov evrov vrednih temeljnih, aplikativnih, industrijskih in infrastrukturnih projektov. Med njegove izjemne dosežke v zadnjih petih letih sodi postavitev fizikalnega mehanizma mikrovalovne katalize, izvedba računalniških simulacij kemijske karcinogeneze, proučevanje antikarcinogenega potenciala polifenolov, razvoj elektrokromnih naprav brez optično transparentne elektrode ter dokaz o superselektivnosti šibkih multivalentnih interakcij. Od začetka svoje raziskovalne poti v letu 2005 je objavil 50 izvirnih člankov v priznanih mednarodnih znanstvenih revijah, ki so prejeli preko 1000 citatov ter mu prinesli h-indeks 19. Je strokovni izvedenec OZN za področji molekularnega modeliranja in racionalnega načrtovanja zdravilnih učinkovin ter član uredniškega odbora Journal of Chemistry. S poljudno znanstvenimi in strokovnimi objavami, organizacijo okroglih miz in javnih predavanj ter intervjuji pa znatno prispeva tudi k popularizaciji slovenske znanosti.

Povezava na novico: https://www.ki.si/novice/single-prikaz/novice/novica/preglovi-nagradi-za-izjemne-dosezke-v-roke-iztoku-arconu-in-urbanu-brenu/

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava