Skip to main content

O inštitutu

Preglova nagrada za izjemne dosežke, 2011

Ljubljana, 20.6.2011 - Preglovo nagrado za izjemne dosežke je prejela profesorica Radmila Milačič, za njene pomembne znanstvene dosežke na področju raziskav kemijske speciacije elementov.

 

Utemeljitev:

Težišče raziskovalnega dela profesorice Radmile Milačič obsega področje analizne kemije, zlasti speciacijo, to je določanje kemijskih zvrsti elementov. Razvite analizne postopke je uporabila na področju okoljskih študij in pri preučevanju vloge elementov v živih organizmih. To področje je izjemno pomembno, saj je biološka vloga določenega elementa v sledovih odvisna tako od njegove celotne koncentracije, kot od kemijske oblike, v kateri se element dejansko nahaja.

V zadnjih petih letih je raziskovalno delo profesorice Milačičeve obsegalo zlasti razvoj kompleksnih analiznih postopkov s kombinacijo različnih kromatografskih in spektrometričnih metod za speciacijo aluminija, kroma in organokositrovih spojin. Z izjemno inovativnim pristopom je skupina profesorice Milačičeve vpeljala nove možnosti uporabe monolitne kromatografije na tem področju. Tako so na primer z učinkovito ločbo aluminijevih zvrsti na monolitni koloni profesorica Milačičeva in sodelavci kot prvi v svetu uspeli kvantitativno določiti aluminij na izjemno nizkih koncentracijskih nivojih v humanem serumu. Ta dognanja so pomembna pri poznavanju kroženja aluminija v človekovem telesu in pri študiju nevrodegenerativnih bolezni.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava